balance era

balance era Ring balance era Ring
  • balance era Ring
  • balance era Ring

Bague balance era

R-4418-18KYG

Or jaune 18K / 3 perles Akoya 8.0mm

3040€

  • balance era Ring
  • balance era Ring
  • balance era Ring
  • balance era Ring
  • balance era Ring
  • balance era black Ring